ProductS

产品中心

Loading...
PA66GF33B本色增强尼龙
所属分类:PA66 增强级
发布日期:2018-01-11 09:01:08
 
项目 单位 测试方法(ISO) G-4133
干燥 吸水1.4%
比重 Kg/m3 1183 1400 -
           吸水率 在23℃水里,24小时   % 62 0.6 -
在23℃水里,饱和 5.4 -
     拉伸强度 (-40℃ Mpa 527-1,-2 245 225
  23℃ 200 145
  80℃ 125 105
机械性能 拉伸断裂应变 (-40℃   % 2 2.5
  23℃ 2.5 3
  80℃ 5 5.5
弯曲强度 (-40℃ Mpa 178 335 325
  23℃ 300 220
  80℃ 195 140
弯曲模量 (-40℃ Gpa 12.2 11.1
  23℃ 10 7.2
  80℃ 6.1 4.5
弯曲强度 (-40℃ Mpa 604 - -
  23℃ - -
  80℃ - -
断裂强度   23℃ MPa ASTMD732 - -
简支梁(Charpy)冲击强度 V-缺口 (-40℃ KJ/M2 179-1 10 12
  23℃ 13 16
无缺口 (-40℃ KJ/M2 60 70
  23℃ 65 75
洛氏硬度 R,M标度 2039—2     R121 -
热性能 熔点 113573-3 265 -
比热 J/g.℃ - - -
热传导率 W/M.℃ - - -
线性热膨胀系数(-40℃~150℃) X10-5/℃ 11359-2   2~3 -
热变形温度 0.45mpa 75-1,2 262 -
1.86MPa 255 -
阻燃性 - UL-94      HB(1/32")

点击数:  录入时间:2018-01-11 09:01:08 【打印此页】 【顶部
客服中心
工作时间

周一至周日

8:00 - 18:00

点击这里给我发消息 销售客服

点击这里给我发消息 1请直接QQ联系!
展开客服